Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

 

Ustanovující schůze sboru se konala 12. února roku1933 v místním hostinci u Tomáše Kučery. Svolal ji tehdejší starosta osady Josef Vlasák. Od počátku bylo založení lhoteckého sboru podporováno přílepskými dobrovolnými hasiči, kteří se také ustanovující schůze zúčastnili. Starostou sboru byl zvolen Josef Vlasák, velitelem Josef Kindl a jednatelem Josef Pinkas.

V témž roce byla zakoupena stříkačka typu R. A. Smekal z roku 1897 za cenu 1500 Kčs.

Hned od počátků byl sbor velice aktivní při hasičských cvičeních a projevoval pravou oddanost hasičské ideji. Poprvé se zúčastnil požáru v Malých Přílepech v roce 1933.

 

V roce 1938 se sbor v krojích zúčastnil slavnosti položení základního kamene Masarykova památníku v Malých Přílepech.

 

Smrt prvního velitele Josefa Kindla v roce 1939 byla smutnou předzvěstí válečných utrpení českého národa. V protektorátních letech byl jmenován komisařem obce Lhotky, která se stala samostatnou, starosta hasičů Josef Vlasák.

Činnost sboru byla následkem válečné situace ochromena, protože úřady pod německou kontrolou zakázaly všem sdružením veřejná vystoupení.

 

Roku 1948 se sbor zúčastnil slavnosti „sázení lip osvobození“ v Železné.

V padesátých letech se sbor ocitá pod záštitou Jednoty Československé požární ochrany.

V roce 1962 lhotečtí hasiči zdolávali lesní požár v okolí Chrustenic. V lednu 1965 zemřel zakládající člen Josef Vlasák.

 

V sedmdesátých letech byla dostavěna požární zbrojnice a požární nádrž na návsi.

Roku 1975 zemřel Václav Veselý, zakládající člen sboru, který byl po dlouhá léta osadním starostou v době, kdy Lhotka patřila k obci Chrustenice.

V roce 1983 se připomnělo 50. výročí sboru jen veřejnou schůzí.

O dva roky později propukl za Lhotkou lesní požár, který však byl poměrně snadno zdolán spojenými silami lhoteckých, železenských, přílepských a chyňavských hasičů.

 

Pravděpodobně největším požárem, který Lhotka pamatuje, byl ten v roce 1994. Vznikl díky neopatrnosti jednoho obyvatele, který pálil slámu na suchém strništi, které samozřejmě brzy vzplanulo, a kvůli větru se oheň rychle šířil na les. Jen díky rychlému příjezdu zásahových sborů z Berouna a Chyňavy se předešlo velikému neštěstí.

 

Rok 2001 byl pro sbor zlomovým, protože do řad lhoteckých hasičů vstoupila mladá generace. Sbor se začal mnohem více zapojovat do různých hasičských soutěží a cvičení a společně se zkušenými hasiči začal psát novou historii sdružení.

 

 

 

Příspěvky

70. výročí sboru

3. 1. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Historie sboru | Fotografie: 70. výročí sboru | Komentářů: 0

80. výročí sboru

3. 1. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Historie sboru | Fotografie: 80. výročí sboru | Komentářů: 0

75. výročí sboru

3. 1. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Historie sboru | Fotografie: 75. výročí sboru | Komentářů: 0