Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valné hromady

Výroční valná hromada 17. 1. 2015

Zpráva o činnosti sboru za rok 2014

 

Děkuji za udělení slova a jsem především rád, že jsme se tu opět ve spolek po roce sešli. Dovolte, abych vás seznámil s nejdůležitějšími událostmi týkající se lhoteckého sboru během roku 2014. Rozdělil jsem zprávu o činnosti do tří částí a to: soutěžní, kulturní a společenská a zásahová.

Začněme tedy se soutěžní částí. První soutěž, které jsme se zúčastnili, byla okrsková v Chyňavě. V kategorii mužů nastoupilo 8 družstev. Ve štafetách lhotečtí předvedli pěkné výsledky, ale útok byl neplatný kvůli nepřipojenému rozdělovači. Tato chyba bohužel zapříčinila naši neúčast na okresním kole konaném opět v Chyňavě. Loni poprvé byla soutěž pořádána v Chyňavě a je nutné poznamenat, že soutěž byla velice vzorně připravená místním sborem a jsme rádi, že jsme se také mohli podílet.

V červnu jsme vyrazili na soutěž do Trubína a podali jsme pěkné výkony, které nám přinesly první místo v této netradiční soutěži. Bohužel o týden později jsme takové štěstí neměli v Železné a obsadili tam poslední příčky v hodnocení.

Měsíc červenec patří tradičně náročné soutěži ve Žloukovicích – tzv. Žloukovickému brodění. Z devíti družstev mužů Lhotka skončila bohužel až na sedmém místě.

V měsíci srpnu jsme vyrazili na noční soutěž do Lázu, bylo to poprvé, kdy jsme takový typ soutěže navštívili a přes počáteční kritické hlasy jsme byli nakonec z atmosféry soutěže nadšení. Soutěž měla dvě kola v požárním útoku, v prvním se nám zadařilo, ale druhé kolo přineslo zklamání v podobě pomalu spojeného košíku a nakonec jsme obsadili až šesté místo, nutno podotknout, že zde je vždy konkurence vysoká a tak se není co divit.

Předposlední víkend je tradičně zasvěcen naší soutěži O putovní pohár Lhotky. Byl to již jedenáctý ročník a po všech peripetiích a náročných přípravách pro tak malý sbor, jakým jsme, vše se vydařilo a dobře dopadlo. Soutěžní mužstvo lhoteckých obsadilo 3. místo, a tak večer patřil oslavám společně s vítězným sborem z Malých Přílep, který nás podpořil, že tu zůstal až do ranních hodin a bavil se při hudbě kapely Nanga Parbat.

Letos jsme si pro diváky opět připravili hořící nápis Lhotka, který má u obecenstva veliký úspěch a řada lidí se na něj těší. Celkově jsme byli s tímto ročníkem spokojení, ale musíme přiznat, že by bylo velmi složité jej uspořádat bez pomoci okolních sborů a sponzorů. Chtěli bychom poděkovat hasičům z Chyňavy, z Jánské, jednotlivcům z okolních sborů, že poskytli rozhodčí, místním občanům a v neposlední řadě i sponzorům: Plzeňskému prazdroji a obci Chyňavě.

Doufám, že se i letos podaří uspořádat tak dobrou soutěž jako loni a všichni se na ni opět shledáme.

První sobota v září patří soutěži na Berounce, kam jsme vyslali dva členy, aby se podíleli na organizaci akce.

Poslední soutěž byl memoriál v Hýskově 20. září, kde jsme před rokem zvítězili a měli jsme ambici vítězství zopakovat. Díky pěkným výkonům na štafetě, dobrému útoku a bodovému systému jsme skutečně zvítězili. Uvidíme, zda si tento rok pohár už natrvalo odvezeme.

Po soutěžní sezóně jsme měli tradiční posezení 2. Listopadu v této budově a rekapitulovali jsme naše úspěchy a neúspěchy

Nyní mi dovolte říci několik vět o činnosti kulturní a společenské.

Malá obec jako Lhotka by jistě neměla takové kulturní vyžití bez našeho sboru – stačí připomenout akce jako pálení čarodějnic, soutěž O putovní pohár Lhotky (Letos dopoledne akci předcházelo odhalení památníku věnovanému Březové Lhotě za účasti představitelů obce a místních obyvatel. Památník byl postaven  díky sbírce občanů a obci Chyňava) Dokonce se podařilo v nově opravené budově bývalé knihovny uspořádat ve spolupráci s Chyňavským klubem seniorů výstavu o jejich činnosti a současně o historii obce Lhotka a hasičského sboru.) Na rekonstrukci knihovny jsme se také podíleli a doufáme, že se vám u nás líbí.

Už několik let spolupracujeme se spolkem myslivců a poskytujeme jim prostory pro schůze a pomáháme i s jejich činností. Spolupráce mezi místními spolky je nutná ve všech obcích a přispívá k dobrému klimatu uvnitř každé obce. Obec, které nemá rozvinutou občasnou společnost trpní a zakrňuje ve svém společenském vývoji.

V čase vánočním jsme uspořádali zpívání koled a pití svařáku u místního altánu, účast byla kolem 40 lidí a jediné, co nám ten den chybělo, byl sníh.

Bohužel je stále hodně místní občanů, kteří nedoceňují společenský život v obci, nasazují na hasiče, nejednají konstruktivně a neuvědomují si, vše co děláme, děláme dobrovolně a pro blaho všech.

 

Poslední část je věnována zásahům. Na jaře jsme se Zúčastnili na HZS Beroun výcviku velitelů v počtu tří mužů (Vladislav Pinkas, Jan Kutman, Dalibor Bartoš). Letos jsme vyjeli pouze vyprošťovat zapadlou multikáru pod obcí na poli, zúčastnili jsme se v listopadu námětového cvičení v Malý Přílepech, které bylo zaměřené na vyhledávání osob a konečně v prosinci jsme uspořádali kratší cvičení s naším zásahovým vozem, abychom prověřili, co bude potřeba zdokonalit. Nicméně v případě povodní jsme připraveni a vybaveni k zásahu.

To je z naší činnosti ve stručnosti vše, děkuji vám za pozornost a přeji vám pohodový rok 2015.

 

Návrhová komise

Valná hromada schvaluje

 

 1. Zprávu o činnosti sboru za rok 2014
 2. Plán činnosti na rok 2015
 3. Volbu výboru sboru na roky 2015 – 2020
 4. Volbu zástupců sboru do Okrsku Chyňava na roky 2015 – 2020
 5. Volbu delegátů na výroční valnou hromadu okrsku
 6. Volbu delegáta na okresní volební schůzi

 

Valná hromada ukládá výboru SDH Lhotka

 

 1. Splnit plán činnosti na rok 2015
 2. Zorganizovat 12. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky
 3. Spolupracovat s obecním úřadem v Chyňavě

 

Volební komise

Volba výboru sboru

Navrženi: Dalibor Bartoš, Jan Kutman, Vladislav Pinkas, Pavel Kutman, Jan Šnaidauf, Matouš Rumler, Michaela Palečková, Václav Kutman, Hana Pinkasová

 

Volba zástupců do vedení Okrsku Chyňava

Dalibor Bartoš, Jan Kutman

 

Volba delegátů na VVH hromadu okrsku Chyňava

Vladislav Pinkas, Pavel Kutman (náhradník Jan Šnaidauf)

 

Volba delegáta na okresní schůzi

Dalibor Bartoš

 

Plán činnosti na rok 2015

 

 1. Uspořádat 12. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky
 2. Podílet se na akcích okrsku a okresu
 3. Zúčastňovat se vybraných soutěží
 4. Uspořádat sběr kovového šrotu
 5. Zorganizovat pálení čarodějnic
 6. Vysílat členy na školení
 7. Získat nové členy
 8. Spolupracovat s obcí Chyňava
 

Rubriky

VVH 2019

Příspěvků: 1

VVH 2018

Příspěvků: 0

VVH 2017

Příspěvků: 1

VVH 2016

Příspěvků: 0

VVH 2014

Příspěvků: 0