Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH 2016

Zpráva o činnosti SDH Lhotka u Berouna za rok 2015

 

Dovolte, abych vás seznámil s podstatnými událostmi pro lhotecký sbor za rok 2015. Jak se již stalo dobrým zvykem, zpráva je rozdělena do třech částí: soutěžní, kulturní a zásahová.

Začněme tedy soutěžní částí. První soutěží byla okrsková soutěž v Chyňavě 23. května: po štafetách naše situace vypadala ještě nadějně, ale pokazil se požární útok a bohužel jsme opět nevybojovali postup na okresní kolo v požárním sportu, které se konalo o týden později opět v Chyňavě. Naši členové se alespoň zapojili do příprav této významné soutěže. Podle našeho názoru soutěž byla kvalitně připravené a veliký dík patří Chyňavským hasičům, ale i všem členům našeho okrsku, kteří na přípravách participovali. Na krajskou úroveň nakonec postoupili muži z Broum a za ženy Malé Přílepy Modré.

Letos jsme se bohužel nemohli účastnit soutěže v Železné, protože náš člen Kuba Rumler, toho času zemědělec, měl svatbu a všechny nás pozval. Zřejmě to pojal i jako jakési námětové a kondiční cvičení, protože svatba se konala na kolech a vlastní obřad se odehrál na rozhledně Vysoký vrch za Chyňavou.

První víkend v srpnu jsme si zkusili Brdskou ligu, která se konala v sobotu a v neděli v Broumech a pořádali ji hasičky Malé Přílepy Modré. Konkurence byla opravdu veliká, a tak jsme žádný skvělý výsledek nepodali, ale zase jsme poznali vysokou úroveň této soutěže. To je cenná zkušenost.

Další soutěž byla ta naše lhotecká, tentokrát 22. srpna. Oblíbenou událost navštívilo 8 mužských a tři ženská družstva. V této konkurenci domácí vybojovali 2. místo i díky perfektně povedenému požárnímu útoku. Celou soutěž však nakonec ovládli muži z Malých Přílep, kteří si odvezli domů putovní pohár. V kategorii žen zvítězily hasičky z Broum, ale také družstvo žen z Jánské se velice radovalo, že porazilo svoje soupeřky z Malých Přílep. Všem, kteří nám pomohli s přípravami, patří veliký dík, jmenovitě Organizaci Jánská, SDH Chyňava, obecnímu úřadu za sponzorský dar, panu Mikulovi ze Lhotky a celé řadě místním obyvatelům (např. paní Vlasákové) a kamarádům, bez kterých by soutěž šla těžko připravit (zde bych uvedl Terezu Hamplovou, která se stará o fotodokumentaci během soutěže.

Již tradičně jsme pálili nápis Lhotka ve večerních hodinách, který je pro mnohé lákadlem a opět hrála oblíbená kapela Nanga Parbat. Celkově se den velice vydařil, řekl bych, že přípravy proběhly v klidné atmosféře a snad tomu bude i tento rok.

Týden po putovním poháru Lhotky jsme vyrazili na Memoriál Petra Žáčka do Chyňavy. Při útocích trochu zaváhal náš proudař, a tak lhotecké družstvo obsadilo až bídné 6. místo ze sedmi mužských sborů.

První sobota v září patří tradičně soutěži na Berounce a my jsme se rozhodli, že po delší odmlce vyjedeme bojovat. Nasadili jsme nové členy, resp. členky a vůbec to přes počáteční skepsi nedopadlo špatně – obsadili jsme pěkné 4. místo, ač holky a Michal Souček neměli prakticky žádné zkušenosti.

Poslední soutěží byl Memoriál v Hýskově 19. září, kam jezdíme moc rádi, protože zde vyhráváme a již jsme zde vyhráli dvakrát v řadě, tak jsme trochu doufali, že to vyjde i potřetí a pohár si odvezeme, bohužel se tak nestalo.  Těšilo nás, že jsme dosáhli alespoň na druhé místo.

Nyní se přesuneme na kulturní činnost sboru. První kulturní akcí byl tzv. Keltský telegraf , což je zajímavý počin, který si určil za cíl probudit v lidech prastaré a mystické spojení s přírodou, které se v moderní době ztratilo. Smyslem je propojit místa v krajině pomocí světelného signálu, jedná se o pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě, a tedy i u nás, jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve středověku, kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze.

To, že tajemný keltský národ obýval prakticky celou Evropu, od britských ostrovů až kamsi za Dunaj, je všeobecně známo. Méně známo je, že tak vznikla rozsáhlá kulturní oblast s čilou komunikací a sdílením informací mezi jednotlivými kmeny, nezávisle na tom, jak daleko od sebe žily. To všechno pomáhalo dosáhnout vysoké míry organizovanosti keltského prostoru.
Pod patronací Regenerace vznikl  v roce 2010 tak zvaný Keltský telegraf, v němž se mnohé z keltských tradic v symbolické podobě objevuje.

Symbolické propojení s Matkou Zemí se děje s přicházejícím jarem, letos to bylo 21. března a akce se zúčastnily tisíce čertů (tak nazývali Keltové ty, kteří se starali o strážné ohně) na celkem 228 stanovištích od Moravy až k německým hranicím. Jedním ze stanovišť byla i rozhledna na Lhotce, ze které se předával signál na Vysoký vrh u Unhoště. Světelný signál vypustil starosta obce Svárov pan Zetek a asistovali mu hasiči ze Lhotky a starosta obce Václav Kšír.

Musím napsat, že jsme prožili skutečné transcendentální propojení s přírodou, s předky a ostatními účastníky akce. Příští rok hodláme zvýšit publicitu této smysluplné události a zapojit více obyvatel vesnice.

Dne 30. dubna jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic, letos doplněné o řadu aktivit a soutěží pro děti. Dokonce jsme podle nápadu Míši Palečkové připravili stezku odvahy, ze které byly děti úplně nadšené a myslím si, že jim z celého dne zůstanou krásné vzpomínky.

Další akcí, kterou jsem ve spolupráci s hasiči připravil, byl první ročník Běhu na Březovou Lhotu 12. července. Smyslem sportovní akce bylo připomenout zaniklou vesnici Březová Lhota, kterou pokládáme za předchůdkyni dnešní Lhotky. Celková délka trasy činila 7. 5 km v na příjemném povrchu lesních cest. Přihlásilo se celkem 11 soutěžících. Před závodem odhalil pan starosta pamětní desku na Božích mukách a v půl jedenácté mohl být závod odstartován. Závod vyhrál pan Mikula ze Lhotky s neuvěřitelným časem 27, 27 minut, není divu, protože je to Iron Man, který se loni kvalifikoval na Havaj. Na počest lhoteckých hasičů běžel v našem dresu. Náš člen, Matouš Rumler skončil na pěkném třetím místě. Neoficiální vítězkou však byla Zuzana Pinkasová, která běžela celou trasu s kočárkem s dvojčaty a umístila se na 5. místě z 11. V tomto roce bychom chtěli běh opět organizovat, protože měl pozitivní odezvu mezi závodníky i diváky.

31 října jsme měli vzpomínku na zesnulé, která spočívala v zapalování svíček na návsi u křížku, měli jsme radost, že lidí přišlo hojné množství.

Na Mikuláše jsme pro děti připravili setkání s čerty v altánu u rybníka a myslím, že minimálně do Vánoc díky nám své rodiče nezlobily.

Poslední kulturní akcí bylo zpívání koled a pití svařáku 26. prosince, bohužel opět bez sněhu. Přesto v krásné vánoční atmosféře. Myslím si, že se nám daří lidi ve vesnici spojovat a vytvářet dostředivou občanskou společnost.

 

V poslední části mi dovolte, abych zmínil činnost týkající se zásahové jednotky. 31. března jsme pomáhali odklízet padlý strom na hlavní silnici pod Lhotkou spolu HZS Beroun a SDH Chyňava. Zde padlo definitivní rozhodnutí udělat si pilařské osvědčení.

V březnu jsme také provedli zkoušku dýchací techniky na rozhledně v počtu 4 hasiči. Spolu s kluky z Jánské jsme byli pořadatelé na cyklistické soutěži Beroun Bike Marathon 30. srpna, což bylo docela vyčerpávající kvůli silnému vedru.

Poslední akční událostí pro zásahovou jednotku bylo námětové cvičení v Otročiněvsi 14. listopadu věnované dálkové dopravě vody. Celkem nás bylo při cvičení 5 ze Lhotky a 2 z Jánské.

V závěru roku, 29. prosince se 2 členové zásahové jednotky zúčastnili školení zaměřené na radiokomunikaci během zásahu. Školení zorganizovali hasiči z Chyňavy.

 

Poslední věcí, kterou bych chtěl zmínit, byl můj rozhovor s moderátory Rádia 1 dne 23. prosince na téma dobrovolné hasičství. Rozhovor najdete na: https://www.mixcloud.com/snack919/snack-87/

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti na rok 2016

 

a) Uspořádat 13. ročník soutěže O putovní pohár Lhotky

b) Podílet se na akcích okrsku a okresu

c) Zúčastňovat se vybraných soutěží

d) Uspořádat sběr kovového šrotu

e) Zorganizovat pálení čarodějnic

f) Vysílat členy na školení

g) Získat nové členy

h) Spolupracovat s obcí Chyňava

ch) uspořádat 2. ročník Běhu na Březovou Lhotu