Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti sboru SDH Lhotka u Berouna

22. 1. 2017

Zpráva o činnosti sboru SDH Lhotka u Berouna

Dovolte, abych vás seznámil s podstatnými událostmi pro lhotecký sbor za rok 2016. Jak se již stalo dobrým zvykem, zpráva je rozdělena do třech částí: soutěžní, kulturní a zásahová.

Začněme tedy soutěžní částí.

První soutěž sezony byla na Jánské v dubnu, jednalo se o  netradiční soutěž na kalové čerpadlo, která přinesla čtyřčlennému soutěžnímu družstvu druhé místo.

Bohužel letos se nepodařilo zúčastnit se okrskové soutěže v Chyňavě z důvodu nemocí a pracovního vytížení, nicméně jsme alespoň pomohli s přípravami  okresního kola taktéž v Chyňavě.

V červnu jsme vyrazili na soutěž do Železné na stroj PS 12 a přinesla nám hezké druhé místo, které se řádně oslavilo. J

Podařilo se nám poskládat soutěžní družstvo na soutěž do Žloukovic spolu s kluky z Jánské, nicméně i když se tým snažil, odnesli si diplom za poslední místo.

31. července jsme si jeli zasoutěžit na Brdskou ligu do Broum. Organizace i soutěžní týmy jsou na vysoké úrovni a my jsme tam jeli s přáním nebýt poslední. Nakonec se nám to splnilo a tři silné týmy jsme dokonce porazili.

13. srpna soutěžní tým vyrazil na dvě soutěže – do Třebska a Lázu. Na prvně jmenované soutěži jsme získali diplom za třetí místo, ale v Lázu se nám o poznání dařilo lépe, nebýt menší chyby, tak jsme dvoukolovou noční soutěž v těžké konkurenci příbramských sborů, vyhráli. Ale i tak druhé místo byl skvělý výsledek.

Za týden se u nás konal 13. Ročník naší soutěže O putovní pohár Lhoty. Ze sedmi družstvem jsme skončili na třetím místě, již potřetí u nás vyhráli muži z Malých Přílep, byl jim vyroben speciální pohár a předán na jejich VVH. Letos soutěžili i ženy ze Lhotky, které vybojovaly rovněž třetí místo a konečně to nejlepší nakonec – poprvé jsme nasadili čtyřčlenné družstvo dětí, které provádělo útok pomocí kalového čerpadla a k našemu překvapení vyhrály. Největší odměnou je však skutečnost, že se nám takto složitou soutěž daří tolik let připravovat a místí, ale i lidé z okolních obcí na ní jezdí  moc rádi.

Jako každý rok i loni se konal Memoriál Petra Žáčka u kamarádů z Chyňavy– z devíti družstev jsme byli pátí.

Bohužel jsem nedokázali nasadit družstvo na zářijovou soutěž na Berounce, neboť  se u nás konala mezinárodní výstava umění s názvem Landart a částečně jsme pomáhali organizátorům s přípravami.

V měsíci září jsme soutěžili na Tmani, kde se sálo z požární nádrže na stroj PS 12 a běžela se netradiční štafeta. Vyhráli jsme bronz z pěti družstev. Děvčata z Jánské byly první.

Dva naši členové pak běželi na poslední soutěž za tým Jánské na Malých Přílepech při závodu požárnické všestrannosti.

 

Represe

Ve středu 29. 6. 2016 byla jednotka SDH Lhotka požádána starostou obce, aby byla připravena zasáhnout, protože hasiči z Chyňavy byli vysláni k požáru v oblasti Malé Vráže, konkrétně „ U špičaté vily“. Jednalo se naštěstí o planý poplach, protože šlo o pálení klestí na zahradě, nutno poznamenat v netradičním čase – po 23. hodině večerní.

V pátek 9. 9. ve 14:00 se jednotka ve složení Dalibor Bartoš, Matouš Rumler, Kuba Rumler a Anežka Bayerová vydala vyhledat krávu, která utekla již před týdnem z ohradníku ve Lhotce soukromému zemědělci. Dosavadní pokusy na její dopadení byly neúspěšné, kráva se potulovala po lesích v okolí Berouna, Hýskova a Železné.

Po hodinovém pročesávání lesa nad Železnou byla kráva lokalizována, ale dala se na zběsilý útěk směrem k Hýskovu. Krávu jsme spatřili na nějaké době hledání na poli, jak si to pochodu směrem na Chyňavu. Bohužel se nepodařilo odříznout jí cestu pomocí hasičského auta, aby se nedostala do lesa u Chyňavy, kde by bylo složité ji trefit omračující střelou. Nakonec se ji podařilo střelit celkem dvakrát, ale prorazila si lesem cestu ven a běžela přes silnici opět směrem k Železné, ač jsme se snažili ji všemi prostředky zastavit. Zvíře bylo tak vystresované, že nereagovalo na žádné podněty. Krávu se podařilo chytit z jednoho auta do lasa, ale pak nastal urputný boj člověka se zdivočelým zvířetem, ve kterém měl náš člen Kuba Rumler veliké štěstí, že vyvázl bez zranění. Podařilo se mu uvázat krávu za kouli auta a z hasičského vozu jsme na ní vystřeli další omračují střely, trvalo minimálně hodinu, než látka ze střely zabrala. Potom byla po značném úsilí naložena do transportní klece a v ní převezena zpět na Lhotku.

 

Námětové cvičení na Lhotce 2016

Námět: lesní požár a transport osob evakuačního střediska v Chyňavě

Datum: 22. 10. 2016

Popis situace: v lese mezi Chrustenicemi, Vráží a Lhotkou vypukl velký lesní požár, který se rozšířil do horní části Chrustenic a oblasti Malé Vráže, podlehlo mu několik domů. Požár je již pod kontrolou hasičských jednotek z celého okresu, ale několik lidí ve snaze zachránit majetek je zraněných v této oblasti.

Úkol: zdolat poslední ohniska požáru a vyhledat a následně transportovat zraněné do krizového střediska obce v Chyňavě

Transportní vozy: SDH Chyňava, SDH Lhotka, SDH Hýskov, SDH Malé Přílepy, SDH Nižbor 

CAS: SDH Chyňava, SDH Otročiněves, SDH Nižbor, bude provedena kyvadlová doprava vody 

Doplňování vody u požární nádrže ve Lhotce: SDH Lhotka 

Začátek cvičení ve Lhotce, nástup 13:00 před hasičskou zbrojnicí poplach vyhlášen ve 13:50, hasit se začalo ve 14:00, 14:42 konec hašení a povolány transportní vozy, které dorazily ve 14:50, potom začalo vyhledávání v rojnici, celkem 18 osob a jeden pes, všechny byly v pořádku převezeny do ZŠ Chyňava. V 15:40 by definitivní konec, vyhlášení a nástup před školou v Chyňavě. Proběhla zpětná vazba, která byla pozitivní, během cvičení nedošlo k žádným zásadním nedostatkům a vše proběhlo podle připraveného plánu cvičení. Celkem se cvičení zúčastnilo 46 hasičů ze všech sborů okrsku kromě Železné, která se odmítla na cvičení podílet.

17. listopadu menší prověřovací cvičení na Jánské, kde jsme prověřili kalové čerpadlo.

 

28. listopadu se konala  cvičení zaměřené  na civilní ochranu obyvatelstva

Asi víte, že naše zásahová jednotka je předurčena pro civilní ochranu, konkrétně pro pomoc městu Beroun při povodních. Loni se konalo prověřovací cvičení v Berouně na stavění protipovodňových bariér u hotelu na Ostrově. Celkem jsme nasadili šest hasičů a spolu s kamarády z Otročiněvsi a Želené podle instrukcí postavili protipovodňové bariéry v dálce asi 30 40 metrů. Počasí bylo dosti nepříznivé - mrzlo a opravdu se jednalo o náročný úkol, ve kterém jsme však podle zpětné vazby HZS Beroun obstáli na výbornou.

V průběhu roku 2016 proběhl kurz na obsluhu motorových pil - celek 4 sezení zaměřená na teorii zakončená vědomostním testem a 3 praktická cvičení na kácení stromů v lese.

Účastníci: Dalibor Bartoš, Jan Kutman

3. prosince proběhlo prověření stroje PS 12 a vyčištění strouhy pod obcí, hrozilo vylití vody a tvorba ledovky na vozovce.

Celkem jsme 4 x prověřili dýchací techniku, například výstupem na rozhlednu či do kopců na Záhrabské u Vráže.

Pomoc obci a brigády

V uplynulém roce jsme byli o poznání aktivnější v této oblasti především dík klukům a děvčatům ze zájmové organizace Jánská. 

Zdůraznil bych tyto brigády: jarní mytí silnice

                                          Instalace pinpogového stolu

                                        Přemístění kyvadlové houpačky z důvodu instalace nového hřiště

                                        celoobecní akce na výstavbu opěrné zdi u rybníka

                                         sběr kovového šrotu

 

Kulturní akce

Tradiční pálení čarodějnic na parku u rybníka, pro děti jsme opět vymysleli stezku odvahy do lesní chatrče v noci

V červenci běh na Březovou Lhotu – celkem 20 závodníků. Profi  a hobby dále rozdělené do kategorie muži a ženy.  Smyslem sportovní akce bylo připomenout zaniklou vesnici Březová Lhota, kterou pokládáme za předchůdkyni dnešní Lhotky. Celková délka trasy činila 7. 5 km v na příjemném povrchu lesních cest. Opět na celé čáře vyhrál pan Mikula – držitel titulu Iron Man se zkušenostmi s mezinárodní reprezentací. Zmínit Kubu – doběhl na třetím místě

Již zmiňovaná soutěž O putovní pohár Lhotky –velmi povedené soutěž za krásného počasí s tradičním pálením nápisu Lhotky, ohňostrojem a kapelou Nanga Parbat a slušnou návštěvností.

Na Mikuláše jsme pro děti připravili setkání s čerty v altánu u rybníka. Některé děti byli vystrašené dost, jiné byly natolik odvážné, že kopli Mikuláše do nohy.

A konečně již tradiční pití svařáku a zpívání koled tamtéž 26. Prosince.  Zase bez sněhu, ale v krásné vánoční atmosféře, ve které se sešli nejenom místní, ale i hosté z okolních obcí. Myslím si, že díky těmto akcí přispíváme víc a víc k tomu, že vesnice drží pohromadě, lidé se více druží a zlepšují občanský život v naší malé, ale ne nevýznamné obci.